• TAKING SPORTS COMPANIES
    TO THE NEXT LEVEL

ticket sales
INSPIRATIESESSIE FINANCIËN

Op 5 november is er de eerste inspiratiesessie binnen de Community Financieel van de KNVB met als hoofdspreker Christophe Segers van Winc die de deelnemers meenemeemt in het gebruik van BI tools in het optimaliseren van organisaties.

Christophe Segers
Good Practice: Operational Excellence dankzij Winc

Vanuit de divisies en ook KNVB Expertise is er het laatste jaar volop aandacht voor het vernieuwen van de verdienmodellen van BVO’s en hoe nieuwe inkomstenstromen aan te boren. Maar tussen al dit geweld is het ook goed te kijken naar een optimalisatie van de bedrijfsprocessen. Speciaal voor de ‘Community Financiën’ sprak KNVB Expertise met Christophe Segers, die bij Royal Antwerp als Operationeel Directeur verantwoordelijk was voor tonnen aan kostenbesparingen en een groei van de inkomsten. Zijn geheim? Een analytische geest en een SportLab (BI-platform) waardoor je je bedrijf echt leert kennen.

KNVB

Efficiency in a winc of an eye

LOW COST SOFTWARE
HUGE EFFICIENCY WINS